COVID-19 behandeling

FysioVisiq heeft meegewerkt aan het opzetten van het zorgtraject voor mensen die COVID-19 in de regio Midden-Holland hebben doorgemaakt. Dit zorgtraject is gemaakt voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie, ontslagen zijn na opname in het ziekenhuis mét of zonder IC-opname of na verblijf in een verpleeghuis of revalidatiecentrum weer thuis zijn. Deze groep patiënten blijkt na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en heeft baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

Er is binnen dit zorgtraject ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie. Hierin werkt FysioVisiq samen in een multidisciplinair netwerk van o.a. een ergotherapeut, een diëtist en de huisarts.

Het behandelprotocol

Het behandelprotocol is opgesteld als aanvulling op het KNGF-standpunt “Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 1.0” en met de informatie uit wetenschappelijke onderzoeken zoals het REACH*-project Amsterdam en de Hoogstraat Utrecht. We hopen hiermee de zorg te waarborgen en een ketenzorg voor COVID-19 patiënten te bewerkstelligen in de regio Midden-Holland.

De longfysiotherapeuten van onze praktijk hebben zich bijgeschoold in dit ziektebeeld en de gevolgen hiervan voor het functioneren, en begeleiden COVID-19 patiënten in hun revalidatietraject. Deze zorg wordt in onze regio Midden-Holland geleverd door een netwerk van longfysiotherapeuten in samenwerking met o.a. het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), COPD-netwerk Midden-Holland en CZN. Tevens zijn ook Goudse huisartsen en het Groene Hart Ziekenhuis betrokken.

* “REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge”

Fysiotherapeuten

Vragen of direct een afspraak?

Behandelen of trainen? Een verwijzing is niet nodig. Bel (0182) 533 833 of maak online een afspraak.