Schouderklachten
Last van uw schouder? Een veel voorkomende klacht is een ontsteking van het slijmbeurs, een probleem aan het gewricht of instabiliteit van de schouder. Hieronder beschrijven wij een aantal problemen;

Inklemming in de schouder
De pezen of de slijmbeurs kunnen ingeklemd raken en daardoor schouderpijn veroorzaken. Vaak gebeurt dit bij bovenhandse bewegingen: iets uit een kastje pakken of het wegwerpen van een bal. De beklemming van de structuren kan verschillende oorzaken hebben: een veranderde beweging van het schouderblad, een verdikking van de pezen, stijfheid van de ribben of nekwervels, of een instabiel schoudergewricht. De behandeling richt zich op het volledige herstel van de schouder.

Gewricht schouderblad/sleutelbeen
Na een val op de schouder kunnen er banden stuk gaan rondom het gewricht tussen het schouderblad en sleutelbeen. Dat leidt tot een andere stand van het gewricht. Boven op de schouder steekt het sleutelbeen iets uit, ook wel het ‘pianotoetsfenomeen’ genoemd. Dit leidt tot hoofdzakelijk pijn en stijfheid geven bij het bewegen van de schouder. Door middel van fysiotherapie kan de pijn worden gedempt en de stijfheid worden verminderd. De veranderde stand is iets wat blijvends, maar zeker niet per definitie schandelijk. Het resultaat van fysiotherapie bij deze blessure is in de regel goed. Mochten er evenwel klachten blijven bestaan, dan is het mogelijk een operatie te ondergaan, die zich richt op het herstel van de ‘pianotoets’.

Peesontsteking en peesruptuur
Aan de kop van de bovenarm hechten pezen aan. Die zijn verantwoordelijk voor de stabiliteit van het gewricht. Bij ontsteking kunnen deze pezen (deels) scheuren. Soms gebeurt dit spontaan, soms door overbelasting of als gevolg van een ongeluk. Door gericht te oefenen, kunnen de klachten goed worden behandeld. Soms is het noodzakelijk de pezen operatief te hechten als deze (deels) zijn gescheurd en fysiotherapie niet meer baat.

Kapselontsteking
Rondom het schoudergewricht zit een dun kapsel, dat op verschillende plaatsen wordt versterkt door banden. Een ontsteking van het kapsel gaat aanvankelijk gepaard met veel pijn. Daarbij wordt de schouder stijver. We spreken dan van ‘frozen shoulder’. De pijn en stijfheid verdwijnen vaak vanzelf. Dit kan echter lang, soms drie jaar duren. Met fysiotherapie kan de pijn soms worden gedempt en kan de beweeglijkheid worden vergroot. Een ‘frozen shoulder’ is echter moeilijk te beïnvloeden.

Labrum (instabiliteit van de schouder)
In de schouder bevindt zich een kraakbeenring, het labrum genoemd. Deze ring zorgt voor stabiliteit van het gewricht. Als de schouder ‘uit de kom’ raakt, gaat vaak deze ring kapot. Dat leidt tot een instabiel gewricht. Door de schouderspieren gericht te trainen kan een stabiel schoudergewricht worden bewerkstelligd zonder operatieve ingreep. Het labrum kan ook stuk gaan door veelvuldig en krachtig een bal te gooien (werpsporten), door op de schouder te vallen of door een plotselinge ruk aan de schouder, bijvoorbeeld indien men van de trap valt en men zichzelf poogt vast te grijpen.