Valpreventie

Naarmate we ouder worden nemen het reactievermogen, de spierkracht en de coördinatie van ons lichaam af. Gevolg hiervan is dat de kans op vallen toeneemt. Zowel binnen- als buitenshuis zijn er veel situaties waarbij we lelijk kunnen vallen en verwondingen kunnen oplopen. Denk aan vervelende scheve stoeptegels, natte bladeren op de paden en bruggetjes, net iets te gehaast de trap aflopen.

Valpreventie training

De training bestaat uit 1 intake, 10 lessen van 1 uur en als afsluiting een afsluitend gesprek. Hiervan worden 5 lessen besteed aan valpreventie door middel een hindernisbaan, sport en spel en 5 lessen valtraining. Afhankelijk van uw verzekering kan of moet hiervan afgeweken worden. Als het programma is afgerond, nemen wij na 3 maanden nogmaals contact met u op om de training nog eenmaal op te frissen. De trainingen worden gegeven aan 2 (of 4) deelnemers tegelijk en worden begeleid door 1 (of 2) fysiotherapeute(s).

Patiënten met een valincident in het afgelopen half jaar of met valangst die niet aan bovenstaande criteria voldoen (bijvoorbeeld door de ziekte van Parkinson, neuropathie of lopen met een loophulpmiddel) kunnen ook deelnemen en krijgen een aangepast programma.

Diverse zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de valpreventie training, hiertoe heeft u een doorverwijzing van uw (huis)arts nodig. Of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar navragen.

Fysiotherapeuten

Groepsles aanmeldformulier

Aanmelden groepsles

Sectie

Sectie