Huishoudelijk reglement

 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De praktijk heeft afspraken met alle zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst op onze website raadplegen.
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot:
  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register Fysiotherapie.Klachten: De praktijk beschikt over een klachtenprocedure, op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.      
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Uw privacy wordt gewaarborgd wat betreft de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 • Wij verzoeken u vriendelijk bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen en tijdens het oefenen, sportkleding en schone sportschoenen te dragen.
 • Wij dragen graag bij aan een beter milieu, u ook? Neem dan een bidon mee als u komt sporten zodat wij met elkaar plastic afval kunnen verminderen.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
 • De praktijk is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur. Daarbuiten kunt u altijd een voicemailbericht inspreken en u kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@fysiovisiq.nl of via www.fysiovisiq.nl
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst voor behandelingen, wel voor een aantal specifieke doelgroepen.

Instructie gebruik trainingsruimte (TR)

 • U kunt pas starten met de oefeningen/sporten als uw fysiotherapeut hierbij aanwezig is.
 • Wij verzoeken u vriendelijk bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen en tijdens het oefenen, sportkleding en schone sportschoenen te dragen.
 • Wilt u na gebruik de toestellen schoon achterlaten. 
 • Als er mankementen zijn aan apparatuur en/of materialen verzoeken wij u dit te melden bij één van de medewerkers.
 • Alleen medewerkers zijn bevoegd om geluids- klimaat- en verlichtingsinstallaties te bedienen, dit geldt ook voor het openen van ramen.
 • Aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • FysioVisiq is nimmer aansprakelijk voor letsel en/of schade voortvloeiend uit onjuist gebruik van apparatuur en materialen.
 • FysioVisiq is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
 • Bij calamiteiten:
  • Informeer direct de aanwezige fysiotherapeut of praktijkeigenaar (Alex van Bruksvoort of Dick Bouwman)
  • EHBO-koffer: in kastenwand, deur met groene sticker
  • Bij hartproblemen: AED in de hal
  • Bel indien nodig direct 112
  • Bij brand: brandblusser bij balie of in de hal