Covid 19 behandeling
FysioVisiq heeft meegewerkt aan het opzetten van het zorgtraject voor mensen die COVID 19 in de regio Midden Holland hebben doorgemaakt. Dit zorgtraject is gemaakt voor patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie, ontslagen zijn na opname in het ziekenhuis met of zonder IC opname of via verpleeghuis of revalidatie weer thuis zijn. Deze groep patiënten blijkt na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en heeft baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

Er is binnen dit zorgtraject ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie hierin werkt FysioVisiq samen in een multidisciplinair netwerk van o.a. ergotherapeut, diëtist
en de huisarts.

Het behandelprotocol
Het behandelprotocol is opgesteld als aanvulling op het KNGF-standpunt ‘fysiotherapie bij patiënten met COVID-19 1.0’ en met de informatie uit wetenschappelijke onderzoeken zoals
het REACH project Amsterdam en de Hoogstraat Utrecht. We hopen hiermee de zorg te waarborgen en een ketenzorg voor COVID-19 patiënten te bewerkstelligen in de regio Midden Holland.

De longfysiotherapeuten van onze praktijk hebben zich bijgeschoold in dit ziektebeeld en de gevolgen hiervan voor het functioneren en kunnen nu COVID-19 patiënten in hun
revalidatietraject begeleiden. Deze zorg wordt in onze regio Midden Holland geleverd door een netwerk van longfysiotherapeuten in samenwerking met o.a. het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF), COPD netwerk MiddenHolland en CZN. Daarnaast zijn ook Goudse huisartsen en Het Groene Hartziekenhuis betrokken.

Wij blijven de ontwikkelingen volgen op landelijk gebied en zullen ons protocol hierop aanpassen indien nodig. We kunnen deze zorg direct starten via videobellen en telefonisch consult om het revalidatie
proces ook tijdens de huidige lockdown te begeleiden.

Onze behandelaren van COVID19 patiënten zijn:
Marije Appels
Rozemarijn Brinkman
Sandra de Klerk