Kunt u een gewricht slecht of alleen met pijn bewegen? Dan kan manuele therapie uitkomst bieden. Onze manueel therapeut past bepaalde technieken toe om uw gewricht beter te laten functioneren.

Wat houdt manuele therapie in?
Manuele therapie is geschikt voor een breed scala aan gewrichtsklachten, zoals nekpijn, een pijnlijke rug en beenklachten. Doordat de manueel therapeut het complete lichaam beoordeelt in plaats van slechts één deel, kan hij/zij een heldere analyse maken van wat er mankeert. De manueel therapeut beoordeelt alle gewrichten in samenhang en zoekt verbanden. Hij/zij kijkt dus verder dan uw specifieke klacht en is daarmee de analist van het bewegingsapparaat. Vaak treedt meteen na de behandeling al een positief effect op; u heeft minder pijn en merkt dat u soepeler kunt bewegen. Wij hebben in onze praktijk een aantal manueeltherapeuten.

Hoe helpt manuele therapie u?
Tijdens de eerste afspraak stelt onze manueeltherapeut u vragen over uw klacht. Ook wordt uw pijnlijke gewricht onderzocht. De therapeut beslist dan samen met u of manuele therapie zinvol is. Bij de behandeling worden specifieke technieken gebruikt waarbij u mogelijk een knappend geluid hoort. De meeste mensen ervaren het ‘kraken’ als een kortstondig vreemd gevoel, maar niet als pijnlijk. Zo nodig werkt de manueeltherapeut samen met een huisarts of medisch specialist.

Uw manueeltherapeuten bij FysioVisiq:
Elize Bakker
Freek Carol
Johan de Vries